ŞAHİN’DEN BELEDİYE BAŞKANI ALAN’A ÖNERİLER
Haber
26 Eylül 2022 - Pazartesi 11:28 Bu haber 1244 kez okundu
 
ŞAHİN’DEN BELEDİYE BAŞKANI ALAN’A ÖNERİLER
GÜNDEM Haberi
ŞAHİN’DEN BELEDİYE BAŞKANI ALAN’A ÖNERİLER

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Birhan Şahin, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’a Kent içi ulaşım önerilerinde bulundu. 
Şahin, “Gazipaşa Caddesi’nin bir bölümü, belirli zaman aralıklarında araç trafiğine kapatılmalı, kent içi ulaşım Acılık Deresi’nin her iki yanından gidiş-geliş olarak düzenlenmelidir.” dedi. 
Bu temel ilkeler ışığında daha yaşanabilir bir Zonguldak kenti için önerilerini söyleyen TMMOB Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Birhan Şahin, “Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin teknik, bilimsel ve yasal gereklilikleri ile teknik ilkelerini görmezden gelerek; ormanları, kıyıları, doğal kaynakları hiçe sayan; kent tarihini, kültürünü yok eden; hak arama hürriyetini gasp eden; toplumu ayrıştıran, toplumsal dayanışma anlayışını zedeleyen, toplumu ve kentleri kimliksizleştiren bir "kentsel dönüşüm" anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Geliştirilen projelerde toplumsal, fiziksel, doğal, çevresel ve ekonomik koşullar birlikte ele alınmalı, temelde rant artışının değil, can güvenliğinin sağlanması ve yaşam düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmalıdır. Devletin anayasal görevlerinden birisi olan sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentler kurmak için; doğal varlıkları, ekolojik, tarihi, kültürel, toplumsal değerleri koruyan, yaşatan, geliştiren bir arazi kullanımı ve yerleşim politikası temelinde bütüncül planlama yaklaşımı ile çevreyi gözeten, dönüşüm alanlarında yaşayanların ihtiyaçlarını göz önüne alan, "insanı ve insanca yaşamı" temel hedefine koyan bir planlama süreci temel alınmalıdır.” dedi.
“BU TEMEL İLKELER IŞIĞINDA DAHA YAŞANABİLİR BİR ZONGULDAK KENTİ İÇİN ÖNERİLERİMİZ”
Başkan Şahin kent içi ulaşım, rekreasyon ile ilgili önerileri şu şekilde; “ Kent içi ulaşımın yeniden düzenlenmesi için ilk anda akla gelen birkaç öneriyi aşağıda sıralıyoruz. Kuşkusuz bu tür önermeler daha da çoğaltılabilecek ve çeşitlendirilebilecektir. Önemli olan konunun tartışmaya açılmasıdır. Gazipaşa Caddesi’nin bir bölümü, belirli zaman aralıklarında araç trafiğine kapatılmalı, kent  içi ulaşım Acılık Deresi’nin her iki yanından gidiş-geliş olarak düzenlenmelidir. Zonguldak Belediyesi’nin hizmet binası ile Liman arasındaki Acılık Deresi boyunca mevcut yapılaşmaların tamamı (dolmuş durakları, kargo alanındaki yapılar vs.) kaldırılmalı, kentin denizle buluşması sağlanmalıdır. Lavuar alanı düzenlemesi ile ilgili projeler yeniden değerlendirilmelidir. Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak mevcut alanın mutlaka denize ulaşacak şekilde genişletilmesi sağlanmalı, buna göre yeniden projelendirilerek kent sakinlerinin ortak yaşam ve kullanımına açık çağdaş bir “kent meydanı” oluşturulmalıdır. Ro-Ro seferi yapan gemilere binecek tır ve kamyonlar için ayrı bir yerde depolama alanı yaratılarak bu alan mümkün olduğunca bu meydana dâhil edilmelidir. Yıllardır kentle denizin önünü kesen ve nedense bir türlü kaldırılamayan, kent halkının neredeyse tamamının kaldırılması konusunda hemfikir olduğu, yaydığı kömür tozu ve radyasyonla da toplum sağlığını tehdit eden Kardemir’e ait kömür depoları ve yükleme tesisleri, kentle ilgili kıyı düzenlemelerinin önündeki en büyük engel olarak durmaktadır. Halbu ki adı geçen tesisin alternatiflerinin bulunduğu, aynı işlemin EREN Enerji Çatalağzı Muslu Limanından ya da diğer limanlardan gerçekleştirilebileceği bilinmektedir. Zonguldak Limanının önemli bir bölümünü kaplayan ve halkın denize erişimini engelleyen Kardemir’ e ait kömür yükleme ve depolama alanı acilen kaldırılmalı, bu alan kent sakinlerinin kullanımına açılmalıdır. Yine aynı şekilde Liman arkası tabir edilen kesime geçişi engelleyen Zonguldak Sahil Güvenlik Komutanlığı farklı bir yerde konuşlandırılmalı, TTK-Palamar Servisi önünden yaya ve araç geçişi sağlanmalıdır. Liman arkası tabir edilen kısımdan, Uzun Mehmet Anıtına ve Katı Atık Arıtma Tesisi’nin bulunduğu alana kadar olan güzergahta kent ile deniz arasında bulunan tüm yapılaşmalar mümkün olduğunca minimuma indirilerek insanların deniz kenarından yürüyebilmesinin önü açılmalı, bu hat üzerinde rekreasyon alanları ve gezi yolları tasarlanmalıdır. Hava ve deniz koşullarının uygun olduğu dönemlerde denizden yolcu taşıma olanaklarının önü açılmalıdır. Bu anlamda avlanma yasağının olduğu yaz aylarında boş duran balıkçı teknelerinden de yararlanılabilir. Kozlu ve Kilimli yönlerine yapılacak denizden ulaşım ile hem karayollarının trafik yükü azaltılacak hem de yeni istihdam olanağı yaratılabilecektir. Kent içi ulaşımda dolmuş sisteminden vazgeçilmeli, mümkün olduğunca raylı sistem ve toplu taşımacılığa yönlenmelidir. Yerel yönetim öncülüğünde dolmuş ve taksi sahiplerinin de paydaş olduğu özgün ve yerel bir finans modeli oluşturularak, kent sakinlerinin tek ücretle gerek raylı sistemden ve gerekse kent yollarına uygun çağdaş ve donanımlı araçlardan oluşacak, bütün kentiçi ulaşımdan yararlanmasının önü açılmalıdır. Zonguldak-Asma, Zonguldak-Kozlu ve Zonguldak-Kilimli arasındaki mevcut raylı sistemden yararlanılarak bu istikamette bulunan yerleşim birimlerine ulaşımı sağlayacak çağdaş, güvenli ‘raylı ulaşım sistemi’ kurulmalıdır. Rat, Rüzgarlımeşe, Üzülmez, Dilaver, Gökgöl civarındaki semtlere ulaşımı sağlayacak karayolu taşımacılığı Zonguldak-Asma raylı hattının bitimine taşınarak, burada konuşlanacak özel halk otobüsleri ile ulaşım sağlanmalıdır. Kapuz, Yeşilmahalle, Uzunkum, İnağzı, Kilimli, Çatalağzı, Muslu istikametinde karayolu taşımacılığı yapacak araçların kalkacağı ulaşım merkezi Mithatpaşa Tünellerinin girişine yakın, kent içi trafik yükünü arttırmayacak bir noktaya taşınmalıdır. Site, Bahçelievler, İncivez, Gümüşhane, Ontemmuz semtlerinin yolcu taşımacılığı oluşturulacak merkezden kalkacak araçlarla sağlanmalı, bu araçların kent merkezine girişi önlenmelidir.”

Haber: Muhammet KARAPINAR

Kaynak: Editör:
Etiketler: ŞAHİN’DEN, BELEDİYE, BAŞKANI, ALAN’A, ÖNERİLER,
Yorumlar
Haber Yazılımı