ZBEÜ Ağız Ve Diş Sağlığı sarf malzeme alacak

ZBEÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2024 YILI ÇEŞİTLİ BİRİMLER İHTİYACINA 210KALEM SARF MALZEME ALIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKS...

ZBEÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2024 YILI ÇEŞİTLİ BİRİMLER İHTİYACINA 210KALEM SARF MALZEME ALIMI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ZBEÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2024 YILI ÇEŞİTLİ BİRİMLER İHTİYACINA 210KALEM SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/392352

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

İbn-i Sina Kampüsü Esenköy 67600 Kozlu KOZLU/ZONGULDAK

c) Telefon ve faks numarası

:

3722613580 - 3722613590

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ZBEÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2024 YILI ÇEŞİTLİ BİRİMLER İHTİYACINA 210KALEM SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

210
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Z. B. E. Ü. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DEPOSUDUR.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 6 aydır. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 3 Takvim günü içerisinde yüklenici İşe başlayacaktır. Yüklenici uhdesinde kalan malzemeleri sağlam ve kullanılır vaziyette idarenin öngördüğü sayı ve partiler halinde ihtiyaç listesi kendilerine fakslanmasını müteakip en fazla 7 (yedi) gün içerisinde saat 8:30 ile 16:00 arası gönderilecektir. Tatil günleri ve mesai saatleri dışında gönderilen malzemeler kabul edilmeyecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 takvim günü içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.04.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Z.B.E.Ü. Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplantı Salonu 67600 Esenköy/Kozlu/ZONGULDAK

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilen tıbbi malzemelerin, Üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduklarını Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinden alınmış kayıt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir.Tıbbi malzemeler "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt edilmiş Tıbbi Cihaz Üreticisi ve İthalatçı Firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif edilen tıbbi malzemelerin " T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz ULusal Bilgi Bankası" tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı, ürünlere ait GMDN kodlarını (İsteklilerin GMDN kodlarını UBB kayıtları ile birlikte sunmaları da yeterli sayılacaktır.)Teklif mektuplarında veya ihale dosyasısında (ürünün markası, UBB Barkod no'su, firma ve/veya bayii tanımlayıcı numaraları) sunulmalıdır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamı dışında kalan ürünler için ise üreticinin /ithalatçının kapsam dışı olduğu ile ilgili beyanı esas alınacak olup beyanın doğruluğu konusundaki sorumluluk isteklilere ait olacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a) Teklif edilen malzemenin; idarece hazırlanan teknik şartname maddelerine sırasına göre tek tek cevap veren, model ve menşeinin belirtildiği, teknik şartnamye uygunluk belgesi verilecektir.Teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan teklifler değerlendirilemeyecektir.

b) Teklif edilen malzemeler ve kitlerin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog, kullanım klavuzu gibi teknik döküman sunulacaktır.

c) Numune teslimi: Numuneler teklif sırasına göre cinsi, markası, miktarını seri no veya üretim tarihi ile UBB numarasını içeren  liste elektironik ortamda ihale dökümanları ile birlikte ibraz edilecektir. ihale sonrası idarenin açıklayacağı tarihte tüm belgelerin asılları ve numuneler idareye teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde kalem sırası ve firma bilgisi mutlaka belirtilecektir.Teslim edilen numunelerin rekabet koşullarını olumsuz etkilememesi içn kapalı koli içinde teslim edilmesi zorunludur.Kolı dışında isteklinin adı ve gerekli firma bilgileri yazılmalıdır.

d) Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından Merkezimizde teorik ve uygulamalı olarak teknik şartnameye uygunluğu bakımından değerlendirilecektir.Yaklaşık Maliyet Üzeri kalan yada Kamu İhale Mevzuatı gereğince ihalede numunesi değerlendirilmeden değerlendirme dışı bırakılan isteklilere ait ürünler talep edilmesi halinde 1(bir) ay içerisinde iade edilecektir.

e) Teknik şartnamede belirtilen adet kadar numune teslim edilecektir.Teknik Şartnamede numune adedi belirtilmeyen kalemlere 1' er adet numune verilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN02007236

27 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlargöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak İnanış Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan İnanış Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler İnanış Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı İnanış Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.