’14 maddenin altına imza atanla beraberiz’

SİYASET 22.06.2015 - 07:45, Güncelleme: 02.12.2022 - 10:19
 

’14 maddenin altına imza atanla beraberiz’

CHP Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin 7 Haziran 2015 Genel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirerek bugünden sonra neler yapılması gerektiği hakkındaki görüşlerini aktardı. CHP merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti meclisi öncesi açıkladığı 14 maddelik partinin öncelikleri hakkında da bilgi verdi.
Seda Fidan; 7 Haziran Genel seçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin; 7 Haziran 2015 seçimlerini yaşadık. Bu ülkede bu seçim sonrasında vatandaşlarında toplumunda partilere mesajı söz konusu oldu. Herkesin bu seçim sonuçlarını seçmenlerin kendilerine verdiği mesaj şeklinde değerlendirdi. Bu arada bizde ana muhalefet partisi olarak girdik. Bir parti ezici çoğunlukta seçimlere girdi, bizde muhalefet olarak girdik. Seçim sonucunu göz önüne aldığımızda muhalefet partili ve eski çoğunlukta seçime giren partide tek başına iktidar olamayacak bir pozisyonda seçimden çıkmış oldu. Dolayısıyla sonuç tek başına bir partinin hükümet kurma yeterliliği olmayan bir sonuç olarak ortaya çıktı.  Seda Fidan; Bu sonuçla halkın cevabı ne olmuştur? CHP Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin;  Bu sonuç, Demek ki seçmen kitlesi ezici çoğunlukla bir partiyi yönetime getirebiliyor ama dilediğinde de ezici çoğunlukla göreve getirmiş olduğu bir partiyi bir kenarda tutabiliyor veya tek başına hükümet kuramayacak duruma da getirebiliyor. Buna bu şekilde baktığımızda sonuç şu şekilde çıkıyor; Bizler seçimler öncesinde ’13 yıl boyunca ezici çoğunlukta iktidarda olan bu parti, bu hükümet kendisini iktidara taşıyan, ülkenin en geniş kitlelerinin sosyal, ekonomik yaşam standartlarını istenilen seviyeye getirmedi. Dolayısıyla bu ülkenin yoksulu, işsizi, açı, emeklisi, çalışanının hayat şartları 13 yıllık süreç içerisinde hiçbir zaman gelişmedi. Sadece yandaş kayırımcılığı, yandaş beslemeciliği şeklinde bir süreç yaşandı’ dedi. Bu söylediklerimize vatandaşlarımız ilgi duydular, inandılar ve onlarda dediler ki; ‘Evet siz muhalefet partileri doğru söylüyorsunuz. Bu iktidar bizim lehimize doğru işler yapmadılar. 17-25 Aralık yolsuzlukları vesaire gün yüzüne çıkanlar, gün yüzüne çıkamayanlar, görülebilenler, görülemeyenler ortada’ dediler. Çünkü ülkenin yeraltı yer üstü zenginlikleri belli. 70 yıl boyunca oluşan hükümetin kullandığı kaynaklar belli, 13 yılda bu hükümetin kullandığı kaynaklar belli. Önceki hükümetlerde 100 milyon dolar, bu hükümette 1 milyon 800 milyon dolar. Demek ki kaynak var. Ama bu kaynak toplumun lehine, insanların lehine değil, farklı alanlarda, ayakkabı kutularında, evlerindeki para kasalarında değerlendirilmiş. Yani ülke yandaşa peşkeş çekilmiş. Böyel bir süreci vatandaş cezalandırdı. Bu işin ekonomik boyutu bu. Ekonomik boyutunun yanında 13 yıllık süreç içerisindeki hukuksuzluklarda ortada. İnsanların olmadık zamanda, gayri resmi, gayri hukuki düzeyde ve nizamda gözaltına alınmalar, gezi döneminde yaşanan sıkıntılar, insanların özgürce konuşamadığı, insanların düşüncelerini özgürce paylaşamadığı, ülkenin alanlarını özgürlük alanı olarak kullanamadığı bir süreç yaşatıldı bu topluma. Yaşanan bu süreç sonucunda da toplum tarafından gereği yapıldı. Bu geçişteki fotoğraf. Bu fotoğrafa seçmenin bakışı ve cevabı. Toplumun cevabı ezici çoğunlukla getirdiği kitleye, ‘Sizi tek başınıza istemiyoruz çünkü siz bu ülkeyi istenilen seviyede yönetmediniz’ oldu. Eğer bu şekilde okunursa 4 partinin sonuçları bu şekilde okuyup değerlendirme yapması gerekir diye düşünüyorum.  Seda Fidan; Zonguldak’ta genel seçim çalışmalarınızı ve sonuçlarını değerlendirir misiniz? CHP Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin; Ben Sayın Genel başkanımızı seçim bildirgelerini hazırlarken, bu kampanyayı oluşturma ve yürütmedeki çabaları için kutluyorum. Olağan üstü bir performans sergiledi. Olağanüstü bir seçim bildirgesinin hazırlanmasına katkı verdi. Genel Başkanımız ve Genel Merkezimizi seçim bildirgesini hazırlama konusundaki başarıları için tebrik ediyorum. Bu çalışmalarının karşılığını, halkın bildirgeye inancını, seçim çalışmaları yaptığımız her yerde gördüm. Gittiğim kötü olduğumuz mahallelerde bile o çalışmalarla olumlu sinyaller alıyordum. Geçmişte verdik ama bu sefer vermeyeceğiz diyorlardı. Mahalle mahalle sonuçlar elimde. Hakikaten 19 mahallenin 17’sinde öndeyiz. 2 mahallede biraz geride olma pozisyonumuz var. Ama merkez ilçe olarak değerlendirdiğimizde köyler beldeler ve 19 mahallenin tamamında bizler % 42 oranında oy almışız, % 32 oranında da AKP oy almış. Yani merkez ilçenin seçmeni bu süreç içerisindeki seçim bildirgemizi tanıtma çalışmamıza olumlu yanıt verdi. Doğru söylediğimiz noktasında bizleri onayladı. Bu da beni merkez ilçe başkanı olarak mutlu eden kısmı. Sonuçların ikinci mutlu eden kısmı ise; O tek parti, o diktatör, baskıcı yönetimin yine kendi başına iktidar olamayacağı, hükümeti kuramayacağı olmasıdır. Yani o döneminde bitmiş olması beni ayrıca mutlu eden kısım.  Seda Fidan; Ülkede bir belirsizlik hâkim. Şimdiden sonra ne yapılmalı? CHP Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin; Şimdi ne yapmak gerekiyor? Vatandaş dedi ki ben bir partiyi ezici çoğunlukla iktidara da getiririm, gerekirse indiririm. Vatandaşın bu mesajını bütün partilerin çok iyi değerlendirip, kimin kimle yapacağı önemli değil dedi Genel Başkanımız. Bende bunu onaylıyorum. Kim kimle olursa olsun ne için koalisyon kurulacak? O koalisyon ne için koalisyon yapacak, ne getirecek? Öncelikler ne? Bunun için bizim Genel başkanımız 14 maddelik bir bildirge yayınladı. 14 maddeden oluşan olmazsa olmazlarımız, önceliklerimiz var. Bu 14 madde eksikse, ne eklemek gerekiyorsa, başka siyasiler de getirsin. Koalisyon kurulursa ne yapılacak? ‘Biz koalisyon kuracaksak bu 14 madde için kuracağız diyor. Bu 14 maddeyi hayata getirmek için kuracağız’ diyor. Yani 13 yıl boyunca ülkede meydana gelen tahribatlar ortadan kaldırılacak. Bu tahribatlar ortadan kaldırılmadan salyaları akarcasına, erken seçim naraları atıyorlar. Burada bir uyumsuzluk oluşsun, bir kaos ortamı oluşsun, siyasi partiler birbirleriyle uzlaşamasınlar, Kasım’da bir erken seçim daha diye uğraşıyorlar. Hukukun egemen olmadığı, evrensel hukukun olmadığı, siyasi partiler arasında eşitsizliğin olmadığı, siyasi partiler arasında bir sürü boşlukların olduğu, siyasi partilerin arasında egemen olunmuş devlet güçlerinin yine diğer siyasi partilere eşit olmadığı ortamda bunu yapmak istiyorlar. Bu kurumlara örnek verecek olursak TRT. Bugün bu ülkenin tüyü bitmemiş yetimin verdiği vergilerle ayakta duran, yayınını sürdüren TRT’nin araştırmasını yapalım acaba diğer siyasi partileri ne kadar temsil etmiş, ne kadar iktidar partisi ne kadar temsil edilmiş. Yani iktidar partisinin bir borazanı haline dönüştürülmüş mü, dönüştürülmemiş mi? Bu ortamda bir seçim daha dayatmayı hedefliyorlar. Bu ortamı kuzu postuna bürünmüş kurt pozisyonunda hedefliyorlar. Ondan önce 13 yıl boyunca gerekeni yaptılar. Bu ülkede hem açlığı, hem sefilliği, hem yoksulluğu getirdiler. Ramazan ayındayız. Bu vesile ile tüm Zonguldaklı hemşerilerimizin Ramazan ayının da mübarek olmasını diliyorum. Partimiz gelen gidenden geçilmiyor. Burada gelen vatandaşlar bizden kumanya istiyor. Bu ülke ne hale getirilmiş. Eskiden insanlar yoksulluğunu saklardı, yardım yaparken, yapılan yardımlar gizlenirdi. Bu kadar aşikâr asla yapılmazdı. İnsanlar yoksulluklarını açık edemezlerdi. Şimdi içim acıyarak söylüyorum adam eşini, yavrusunu alıp gelmiş partiye kumanya talebinde bulunuyor. Bu ülke nereye gelmiş? Önce yoksullaştırdılar, insanları muhtaç duruma düşürdüler, ondan sonra ağızlarına bir parmak bal çalıp oylarını almaya çalıştılar, aldılar da. Ama bu sefer alamadılar. Biz o insanlara sizin kurtuluşunuz o dağıtılan makarnalar, kumanyalar değil, sizin kurtuluşunuz aile sigortası, sizin kurtuluşunuz istihdam, taş örenliğin kalkması, istihdama yönelik üretime yönelik yatırımın yapılması, asgari ücretin en az 1.500 TL olması, en düşük emekli maaşı 1500 TL, Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer maaş ikramiye dedik. O insanlar sadaka kültüründen uzaklaşıp, kendi sosyal güvenlik hakkı olduğuna inandırdık.  Seda Fidan; ‘Bu 14 maddelik bildirgede hangi başlıklar altında hazırlandı? CHP Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin; ‘Onun için ezici çoğunlukla başta olan hükümet şuanda bir kenarda bekliyor. Eğer biri koluna girerse, tekrar hükümet olmayı da istiyorlar. Suyun başında olmayı elbette istemezler ama şu 14 madde bana göre çok önemli. Bu 14 maddenin altına imzaları atabiliyorlar mı? Eğer imzalarını atabiliyorlarsa buyursunlar.  Ben yine Genel Başkanımızın çalışması çok olumlu çalışma. Bu yaklaşımda çok olumlu. Şu partiyle, şu, bu partiyle bu değil 14 madde ile olur.  Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti meclisi öncesi partimizin 14 madde olarak hazırladığı öncelik ilkelerimiz; Hukukun üstünlüğü sağlanacak, Parlementer Rejim Güçlenecek, Siyasi ahlak yasası çıkartılacak, Güçlü sosyal devlet sağlanacak, Cumhurbaşkanı sınıra çekilmeli, Örtülü ödenek başkana ait, Barışcıl dış politika şart, Gençlere möeydan özgürlüğü, Yasakların kalktığı bir Türkiye, TRT ve RTÜK’e yeni yapılanma, Tarafsız vergi denetimi, Kesin hesap komisyonu, Demokratik yeni bir anayasa, Yolsuzlukla mücadele başlıkları altında toplanmıştır. Seda Fidan; Bu 14 madde kabul edilmezse? CHP Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin; Bu ülkenin tamire ihtiyacı var. Öncelik bunlar. Her şeyi bir tarafa bırakacağız öncelikleri bir tarafta tutup önce ülkeyi normal bir ülke, çağdaş bir ülke konumuna dönüştürelim. Bunun altına süre de konulabilir. Hukuksuzluk, adaletsizlik, partiler arası eşitsizlik ortadan kalkacak, insanların refah düzeyi normale dönecek. Ondan sonra eşit koşullarda gidelim seçime fark etmez. 4 yıl dolmasın gidelim seçime ama ülke normal bir ülkeye dönüştükten sonra gidilsin. Bizim beklentimiz bu. Genel Başkanımızın da bu çalışmasındaki amacı bu. Bu çalışmaya ekleyeceği olan varsa eklesin, itirazı olan varsa da hangi maddeye neden itirazı var onu da kamuoyuna açıklasın. Ben bu maddeye itiraz ediyorum, bundan dolayı senle koalisyon yapmıyorum diyecek ve bunu toplum bilecek. Bu tür görüşmeler kapalı kapılar ardında da yapılabilirdi. Ama Sayın Genel Başkanımız önce açıkladı. 14 maddenin altına imzayı atanla beraberiz. Atmıyorsa da toplum bilecek.  Şuana kadarki görüşmelerin hepsi gayri resmi. Nabız yoklama görüşmeleri ama asıl görüşmeler yemin töreninden sonra. Meclis başkanlığı seçimi biter, ondan sonra sırasıyla önce en yüksek oyu alan parti daha sonra Cumhurbaşkanı görevlendirmeleri yaparak süreç devam edecek. CHP’nin buradaki duruşu önemli.    
CHP Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin 7 Haziran 2015 Genel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirerek bugünden sonra neler yapılması gerektiği hakkındaki görüşlerini aktardı. CHP merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti meclisi öncesi açıkladığı 14 maddelik partinin öncelikleri hakkında da bilgi verdi.

Seda Fidan; 7 Haziran Genel seçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
CHP Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin; 7 Haziran 2015 seçimlerini yaşadık. Bu ülkede bu seçim sonrasında vatandaşlarında toplumunda partilere mesajı söz konusu oldu. Herkesin bu seçim sonuçlarını seçmenlerin kendilerine verdiği mesaj şeklinde değerlendirdi. Bu arada bizde ana muhalefet partisi olarak girdik. Bir parti ezici çoğunlukta seçimlere girdi, bizde muhalefet olarak girdik. Seçim sonucunu göz önüne aldığımızda muhalefet partili ve eski çoğunlukta seçime giren partide tek başına iktidar olamayacak bir pozisyonda seçimden çıkmış oldu. Dolayısıyla sonuç tek başına bir partinin hükümet kurma yeterliliği olmayan bir sonuç olarak ortaya çıktı. 

Seda Fidan; Bu sonuçla halkın cevabı ne olmuştur?
CHP Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin;  Bu sonuç, Demek ki seçmen kitlesi ezici çoğunlukla bir partiyi yönetime getirebiliyor ama dilediğinde de ezici çoğunlukla göreve getirmiş olduğu bir partiyi bir kenarda tutabiliyor veya tek başına hükümet kuramayacak duruma da getirebiliyor. Buna bu şekilde baktığımızda sonuç şu şekilde çıkıyor; Bizler seçimler öncesinde ’13 yıl boyunca ezici çoğunlukta iktidarda olan bu parti, bu hükümet kendisini iktidara taşıyan, ülkenin en geniş kitlelerinin sosyal, ekonomik yaşam standartlarını istenilen seviyeye getirmedi. Dolayısıyla bu ülkenin yoksulu, işsizi, açı, emeklisi, çalışanının hayat şartları 13 yıllık süreç içerisinde hiçbir zaman gelişmedi. Sadece yandaş kayırımcılığı, yandaş beslemeciliği şeklinde bir süreç yaşandı’ dedi. Bu söylediklerimize vatandaşlarımız ilgi duydular, inandılar ve onlarda dediler ki; ‘Evet siz muhalefet partileri doğru söylüyorsunuz. Bu iktidar bizim lehimize doğru işler yapmadılar. 17-25 Aralık yolsuzlukları vesaire gün yüzüne çıkanlar, gün yüzüne çıkamayanlar, görülebilenler, görülemeyenler ortada’ dediler. Çünkü ülkenin yeraltı yer üstü zenginlikleri belli. 70 yıl boyunca oluşan hükümetin kullandığı kaynaklar belli, 13 yılda bu hükümetin kullandığı kaynaklar belli. Önceki hükümetlerde 100 milyon dolar, bu hükümette 1 milyon 800 milyon dolar. Demek ki kaynak var. Ama bu kaynak toplumun lehine, insanların lehine değil, farklı alanlarda, ayakkabı kutularında, evlerindeki para kasalarında değerlendirilmiş. Yani ülke yandaşa peşkeş çekilmiş. Böyel bir süreci vatandaş cezalandırdı. Bu işin ekonomik boyutu bu. Ekonomik boyutunun yanında 13 yıllık süreç içerisindeki hukuksuzluklarda ortada. İnsanların olmadık zamanda, gayri resmi, gayri hukuki düzeyde ve nizamda gözaltına alınmalar, gezi döneminde yaşanan sıkıntılar, insanların özgürce konuşamadığı, insanların düşüncelerini özgürce paylaşamadığı, ülkenin alanlarını özgürlük alanı olarak kullanamadığı bir süreç yaşatıldı bu topluma. Yaşanan bu süreç sonucunda da toplum tarafından gereği yapıldı. Bu geçişteki fotoğraf. Bu fotoğrafa seçmenin bakışı ve cevabı. Toplumun cevabı ezici çoğunlukla getirdiği kitleye, ‘Sizi tek başınıza istemiyoruz çünkü siz bu ülkeyi istenilen seviyede yönetmediniz’ oldu. Eğer bu şekilde okunursa 4 partinin sonuçları bu şekilde okuyup değerlendirme yapması gerekir diye düşünüyorum. 

Seda Fidan; Zonguldak’ta genel seçim çalışmalarınızı ve sonuçlarını değerlendirir misiniz?
CHP Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin; Ben Sayın Genel başkanımızı seçim bildirgelerini hazırlarken, bu kampanyayı oluşturma ve yürütmedeki çabaları için kutluyorum. Olağan üstü bir performans sergiledi. Olağanüstü bir seçim bildirgesinin hazırlanmasına katkı verdi. Genel Başkanımız ve Genel Merkezimizi seçim bildirgesini hazırlama konusundaki başarıları için tebrik ediyorum. Bu çalışmalarının karşılığını, halkın bildirgeye inancını, seçim çalışmaları yaptığımız her yerde gördüm. Gittiğim kötü olduğumuz mahallelerde bile o çalışmalarla olumlu sinyaller alıyordum. Geçmişte verdik ama bu sefer vermeyeceğiz diyorlardı. Mahalle mahalle sonuçlar elimde. Hakikaten 19 mahallenin 17’sinde öndeyiz. 2 mahallede biraz geride olma pozisyonumuz var. Ama merkez ilçe olarak değerlendirdiğimizde köyler beldeler ve 19 mahallenin tamamında bizler % 42 oranında oy almışız, % 32 oranında da AKP oy almış. Yani merkez ilçenin seçmeni bu süreç içerisindeki seçim bildirgemizi tanıtma çalışmamıza olumlu yanıt verdi. Doğru söylediğimiz noktasında bizleri onayladı. Bu da beni merkez ilçe başkanı olarak mutlu eden kısmı. Sonuçların ikinci mutlu eden kısmı ise; O tek parti, o diktatör, baskıcı yönetimin yine kendi başına iktidar olamayacağı, hükümeti kuramayacağı olmasıdır. Yani o döneminde bitmiş olması beni ayrıca mutlu eden kısım. 

Seda Fidan; Ülkede bir belirsizlik hâkim. Şimdiden sonra ne yapılmalı?
CHP Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin; Şimdi ne yapmak gerekiyor? Vatandaş dedi ki ben bir partiyi ezici çoğunlukla iktidara da getiririm, gerekirse indiririm. Vatandaşın bu mesajını bütün partilerin çok iyi değerlendirip, kimin kimle yapacağı önemli değil dedi Genel Başkanımız. Bende bunu onaylıyorum. Kim kimle olursa olsun ne için koalisyon kurulacak? O koalisyon ne için koalisyon yapacak, ne getirecek? Öncelikler ne? Bunun için bizim Genel başkanımız 14 maddelik bir bildirge yayınladı. 14 maddeden oluşan olmazsa olmazlarımız, önceliklerimiz var. Bu 14 madde eksikse, ne eklemek gerekiyorsa, başka siyasiler de getirsin. Koalisyon kurulursa ne yapılacak? ‘Biz koalisyon kuracaksak bu 14 madde için kuracağız diyor. Bu 14 maddeyi hayata getirmek için kuracağız’ diyor. Yani 13 yıl boyunca ülkede meydana gelen tahribatlar ortadan kaldırılacak. Bu tahribatlar ortadan kaldırılmadan salyaları akarcasına, erken seçim naraları atıyorlar. Burada bir uyumsuzluk oluşsun, bir kaos ortamı oluşsun, siyasi partiler birbirleriyle uzlaşamasınlar, Kasım’da bir erken seçim daha diye uğraşıyorlar. Hukukun egemen olmadığı, evrensel hukukun olmadığı, siyasi partiler arasında eşitsizliğin olmadığı, siyasi partiler arasında bir sürü boşlukların olduğu, siyasi partilerin arasında egemen olunmuş devlet güçlerinin yine diğer siyasi partilere eşit olmadığı ortamda bunu yapmak istiyorlar. Bu kurumlara örnek verecek olursak TRT. Bugün bu ülkenin tüyü bitmemiş yetimin verdiği vergilerle ayakta duran, yayınını sürdüren TRT’nin araştırmasını yapalım acaba diğer siyasi partileri ne kadar temsil etmiş, ne kadar iktidar partisi ne kadar temsil edilmiş. Yani iktidar partisinin bir borazanı haline dönüştürülmüş mü, dönüştürülmemiş mi? Bu ortamda bir seçim daha dayatmayı hedefliyorlar. Bu ortamı kuzu postuna bürünmüş kurt pozisyonunda hedefliyorlar. Ondan önce 13 yıl boyunca gerekeni yaptılar. Bu ülkede hem açlığı, hem sefilliği, hem yoksulluğu getirdiler. Ramazan ayındayız. Bu vesile ile tüm Zonguldaklı hemşerilerimizin Ramazan ayının da mübarek olmasını diliyorum. Partimiz gelen gidenden geçilmiyor. Burada gelen vatandaşlar bizden kumanya istiyor. Bu ülke ne hale getirilmiş. Eskiden insanlar yoksulluğunu saklardı, yardım yaparken, yapılan yardımlar gizlenirdi. Bu kadar aşikâr asla yapılmazdı. İnsanlar yoksulluklarını açık edemezlerdi. Şimdi içim acıyarak söylüyorum adam eşini, yavrusunu alıp gelmiş partiye kumanya talebinde bulunuyor. Bu ülke nereye gelmiş? Önce yoksullaştırdılar, insanları muhtaç duruma düşürdüler, ondan sonra ağızlarına bir parmak bal çalıp oylarını almaya çalıştılar, aldılar da. Ama bu sefer alamadılar. Biz o insanlara sizin kurtuluşunuz o dağıtılan makarnalar, kumanyalar değil, sizin kurtuluşunuz aile sigortası, sizin kurtuluşunuz istihdam, taş örenliğin kalkması, istihdama yönelik üretime yönelik yatırımın yapılması, asgari ücretin en az 1.500 TL olması, en düşük emekli maaşı 1500 TL, Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer maaş ikramiye dedik. O insanlar sadaka kültüründen uzaklaşıp, kendi sosyal güvenlik hakkı olduğuna inandırdık. 

Seda Fidan; ‘Bu 14 maddelik bildirgede hangi başlıklar altında hazırlandı?
CHP Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin; ‘Onun için ezici çoğunlukla başta olan hükümet şuanda bir kenarda bekliyor. Eğer biri koluna girerse, tekrar hükümet olmayı da istiyorlar. Suyun başında olmayı elbette istemezler ama şu 14 madde bana göre çok önemli. Bu 14 maddenin altına imzaları atabiliyorlar mı? Eğer imzalarını atabiliyorlarsa buyursunlar.  Ben yine Genel Başkanımızın çalışması çok olumlu çalışma. Bu yaklaşımda çok olumlu. Şu partiyle, şu, bu partiyle bu değil 14 madde ile olur. 
Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti meclisi öncesi partimizin 14 madde olarak hazırladığı öncelik ilkelerimiz; Hukukun üstünlüğü sağlanacak, Parlementer Rejim Güçlenecek, Siyasi ahlak yasası çıkartılacak, Güçlü sosyal devlet sağlanacak, Cumhurbaşkanı sınıra çekilmeli, Örtülü ödenek başkana ait, Barışcıl dış politika şart, Gençlere möeydan özgürlüğü, Yasakların kalktığı bir Türkiye, TRT ve RTÜK’e yeni yapılanma, Tarafsız vergi denetimi, Kesin hesap komisyonu, Demokratik yeni bir anayasa, Yolsuzlukla mücadele başlıkları altında toplanmıştır.

Seda Fidan; Bu 14 madde kabul edilmezse?
CHP Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin; Bu ülkenin tamire ihtiyacı var. Öncelik bunlar. Her şeyi bir tarafa bırakacağız öncelikleri bir tarafta tutup önce ülkeyi normal bir ülke, çağdaş bir ülke konumuna dönüştürelim. Bunun altına süre de konulabilir. Hukuksuzluk, adaletsizlik, partiler arası eşitsizlik ortadan kalkacak, insanların refah düzeyi normale dönecek. Ondan sonra eşit koşullarda gidelim seçime fark etmez. 4 yıl dolmasın gidelim seçime ama ülke normal bir ülkeye dönüştükten sonra gidilsin. Bizim beklentimiz bu. Genel Başkanımızın da bu çalışmasındaki amacı bu. Bu çalışmaya ekleyeceği olan varsa eklesin, itirazı olan varsa da hangi maddeye neden itirazı var onu da kamuoyuna açıklasın. Ben bu maddeye itiraz ediyorum, bundan dolayı senle koalisyon yapmıyorum diyecek ve bunu toplum bilecek. Bu tür görüşmeler kapalı kapılar ardında da yapılabilirdi. Ama Sayın Genel Başkanımız önce açıkladı. 14 maddenin altına imzayı atanla beraberiz. Atmıyorsa da toplum bilecek.  Şuana kadarki görüşmelerin hepsi gayri resmi. Nabız yoklama görüşmeleri ama asıl görüşmeler yemin töreninden sonra. Meclis başkanlığı seçimi biter, ondan sonra sırasıyla önce en yüksek oyu alan parti daha sonra Cumhurbaşkanı görevlendirmeleri yaparak süreç devam edecek. CHP’nin buradaki duruşu önemli.  

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve inanisgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.